رایگان

از اینکه آماده شده اید تا تایپ سریع و استاندارد ده انگشتی انگلیسی را در وی تایپ (کلاس آنلاین آموزش تایپ) یاد بگیرید به شما تبریک می گوییم!

فرض ما این است که قبل از شروع این درس، راهنما را مطالعه کرده اید. اگر این کار را نکردید، لطفاً برگردید و یک مروری به راهنما داشته باشید.

اطمینان داشته باشید که این مهارت می تواند در وقت و زندگی شما تغییر به سزایی داشته باشد.

برای شروع اولین درس آموزش تایپ، لازم است درباره یک مورد کوچک در مورد حروف ابتدایی آگاهی داشته باشید.

اگر به صفحه کلید رایانه‌ی خود نگاه کنید، می‌بینید که دو کلید    f   و   j   دارای برآمدگی کوچکی هستند. این برآمدگی به این علت است که شما بتوانید بدون نگاه کردن به صفحه کلید و با کمک حس لامسه‌ی خود، این کلیدها را پیدا کنید. حالا دستان خود را مطابق شکل زیر روی صفحه کلید قرار دهید، به طوری که با انگشتان اشاره‌ی خود بتوانید زائدگی های حروف   f   و   j   را احساس کنید.

هم اکنون ۸ کلید مربوط به   ;   و     و   k   و   j   و   f   و   d   و   s   و   a   در زیر انگشتان شما قرار دارند. ما به این ۸ کلید «کلیدهای اولیه» می‌گوییم. این موقعیت پیش‌فرض انگشتان شما روی صفحه کلید است و باید دست خود را به آن عادت دهید. چند بار دست خود را از صفحه کلید برداشته و تلاش کنید بدون نگاه به صفحه کلید، و با کمک حس لامسه و آن دو زائده، انگشتان خود را روی کلیدهای اولیه قرار دهید.

در این درس دو حرف   f   و   j   و کلید   SPACE   را یاد خواهید گرفت.  j   را با انگشت اشاره دست راست،  f   را با انگشت اشاره‌ی دست چپ، و کلید   SPACE   را با انگشت شست دست راست، تایپ کنید.

 

نحوه انتخاب و انجام تمرین ها

برای هر درس چند تمرین قرار داده شده است. تمرین اول هر درس برای آشنایی و یادگیری سریع شما با حروف جدید است. بهتر است همیشه در ابتدا تمرین اول را انتخاب کنید. و یا در همین صفحه، کلید SPCACE ( دکمه فاصله ) را بزنید تا تمرین اول به صورت خودکار آغاز شود.

تمرین اول معمولا کوتاه و ساده تر است. و شما را خسته نمی کند. اما برای تمرین بیشتر جهت تسلط و مهارت کافی، تمرین های بیشتری برای شما قرار داده شده است که دارای تنوع بیشتر لغات نیز می باشد.

برای انتخاب هر تمرین می توانید از منوی تمرینات، یکی را انتخاب کنید. پس از انتخاب هر تمرین، با فشردن کلید   فاصله   تمرین آغاز می شود.

پس از شروع تمرین، باید حروفی را که می‌بینید، بدون نگاه به صفحه کلیدتان تایپ کنید. البته می‌توانید فقط گاهی اوقات به صفحه کلیدی که در هنگام تمرین همین پایین به شما نمایش داده خواهد شد نگاه کنید! توجه کنید که همیشه به این صفحه کلید نگاه نکنید و فقط گاهی اوقات که حس می کنید حواستان پرت شده و جای کلیدها را گم کردید، نیم نگاهی به آن بیاندازید.

 

 

آماده اید؟ تمرین اول را انتخاب کنید و یا همین حالا   SPACE   را بزنید تا اولین تمرین شروع شود!